Norrlands viktigaste mässa för entreprenad och transport

Load Up North är den största branschmässan norr om Stockholm för alla som är verksamma inom, men också intresserade eller affärsberoende av områdena maskiner, transport, gruva ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. 

Norrlandsfönster

– Vi är en mötesplats med fokus på att göra affärer, utbyta erfarenheter, öka sin kunskap och utveckla sina verksamheter, säger Kristin Olsson.

Som fönster för de enorma satsningar som görs i Norra Sverige med investeringar på över 1000 miljarder, är rekryteringsfrågan central för många aktörer. Därför kommer mässan att ha en särskilt rekryteringssatsning riktade till vuxna som snabbt kan börja jobba.

– Rekryteringsbehoven är både stora och i många fall akuta. I rekryteringsmontern, men också andra delar av mässan får du veta mer om de framtidssäkrade och intressanta jobb som erbjuds, men också mer om den långsiktiga arbetsmarknaden, tillgängliga utbildningsvägar och mycket mer. säger Kristin Olsson.

Finans & Försäkringsarena

En av årets nyheter är en Finans & Försäkringsarena som arrangeras under Load Up North tillsammans med företaget Knex.

– De har stor erfarenhet av att bygga mötesplatser inom denna bransch och gör bland annat Stora Förmedlardagen, säger Kristin Olsson, som hoppas att denna satsning ska kunna leda till att bredda mässans målgrupp ytterligare.

Bred målgrupp till mässan
Load Up Norths projektledare ser, inte minst med tidigare nämnda Finans & Försäkringsarena, fram emot att kunna locka en bred målgrupp till mässan. 

– Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. Men vi vänder oss också till intresserade av de branscher mässan företräder, beslutsfattare samt anhöriga och andra närstående till verksamma. Vi har länge sett hur viktigt det är att visa upp och bygga stolthet kring den bransch man jobbar, eller driver företag inom, säger Kristin Olsson.

Full fart i Norrbotten
Att det finns väldigt många anledningar till att komma till årets mässa framgår tydligt när Jonas Dahlberg tar till orda. Han är vd på Nolia som arrangerar mässan.

– Huvudfokus på mässan är att visa upp nyheter, nya produkter, skapa nätverk och affärer. Vanliga år är det ett fantastiskt erbjudande, men i år har det nog aldrig funnits fler anledningar att delta och besöka mässan, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia som arrangerar Load Up North.