Norrbotniabanan byggs för fullt

I juni fattades beslut om Norrbotniabanan som en del av den nya, Nationella Transportplanen och bygget är i full gång. 

Norrbotniabanan är en ny 27 mil kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå. Med Norrbotniabanan skapas genomgående pendlings- och regionaltågstrafik inom regionen och förbättrar för godstrafiken med effektivare och billigare transporter. Kapaciteten för tågtrafiken ökar och sårbarheten i dagens järnvägssystem minskar. I den nationella transportplanen för 2018-2029 anslog regeringen pengar till bygget av Norrbotniabanan, sträckan Umeå–Dåva. 

 Det första spadtaget för den första delsträckan mellan Umeå och Dåva, på cirka 12 km, togs den 23 augusti. De överklaganden som kommit in har avslagits av regeringen och det innebär att Trafikverket kan gå vidare med bygget. Beslutet ger även Trafikverket möjlighet att bygga om de vägar som kommer att påverkas av Norrbotniabanan som väg E12, 364, 645 och Gamla Ersbodavägen i Umeå kommun. 

– För Trafikverket är det mycket glädjande att vi fått det här beskedet. Vi kan nu fortsätta med förberedelserna inför våra kommande större entreprenader, säger Helena Eriksson, regional direktör Trafikverket i ett pressmeddelande.  

Planeringen av den resterande sträckan, Umeå–Skellefteå, beräknas vara klar 2020/2021. 

Tidigast år 2028 kommer Norrbotniabanan mellan Umeå-Skellefteå vara startklar för trafik