MRF spår uppgång för tunga lastbilar

MRF (Motorbranschens Riksförbund) är organisationen för den seriösa delen av bilbranschen med cirka 1 500 medlemmar runt om i hela Sverige som alla har förbundit sig att följa de krav och riktlinjer som de ställt upp. Detta gäller exempelvis MRF-garantin och MRF:s kundskydd.  

 Corona har inte påverkat transportbehovet lika mycket som andra branscher varför vi tror på en svag uppgång för 2021 jämfört med 2020, säger Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på MRF i en kommentar. 

Till att börja med har begagnatförsäljningen av tunga lastbilar gått starkt 2020, plus 6,0 procent för 2020 jämfört med 2019.  

Den utgör en viktig del för handlarnas ekonomiska resultat. Hade inte begagnathandeln gått så starkt som den gjort under 2020 så hade vi nog haft en annan bild av utslagning av aktörer på marknaden. Nu kan vi istället lämna 2020 bakom oss med förnöjsamhet och blicka ut mot ett 2021 som har alla möjligheter att bli en ekonomisk återstart och en verkligt intressant och spännande tid”, skriver Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig MRF i en sammanfattning av get gångna året. 

Nyregistreringarna under 2020 slutade preliminärt på 4 959 vilket var en nedgång på 25,5 procent jämfört med 2019, samtidigt överträffade siffrorna prognosen som var på 4 800 för lastbilar över 16 ton. Prognosen för 2021 är att det ska säljas 5 100 nya lastbilar under året. 

2020 års registreringar av tunga lastbilar präglades mest av tillverkarnas nedstängningar vilket minskat tillgången mer än efterfrågan, vilket betyder att det underliggande behovet från 2020 kommer att påverka inledningen av 2021 positivt. 

I MRFs prognoskommitté för tunga fordon ingår representanter från Volvo:s, Scania:s och Mercedes-Benz återförsäljare och återförsäljarföreningar.