Mångmiljardinvesteringar i Norrbotten

Det är full fart på infrastrukturinvesteringar i Norrbotten med stora investeringar som resultat av den nyligen, av regeringen, presenterade infrastrukturplanen. Dessutom har LKAB och Kiruna kommun kommit överens om ännu ett miljardavtal kring samhällsomvandlingen i Kiruna.
– Det har aldrig varit viktigare att vara med på Load Up North för att visa upp sig, säger Bo Sandström projektledare för mässan.

När regeringen presenterade den nationella planen för infrastruktur för 2018–2029 fanns många investeringar i Norrbotten med, bland annat påbörjandet av byggandet av Norrbotinabanan, muddringen av Luleå hamn (Malmporten) och investeringar och reinvesteringar på Malmbanan.

– Norrbotten lider av att den här infrastrukturen inte redan är byggd eller har tillfredställande kapacitet. Att dessa satsningar nu finns med känns avgörande på många sätt för länets framtida utveckling, säger Patrik Wallgren, samhällsplaneringschef inom Region Norrbotten i ett pressmeddelande.

Dessutom är LKAB och Kiruna kommun överens om ett tredje gruvstadsparksavtal samt avtal för det kommunala bostadsbeståndet och fjärrvärmen i området.

Samhällsomvandlingen sker i etapper. För varje etapp, det vill säga Gruvstadspark, upprättas ett avtal mellan LKAB och kommunen. Sedan tidigare finns avtal för två gruvstadsparker, varav det ena slöts 2011 och det andra 2014. Avtalen ska täcka kostnaden för kommunen att bygga motsvarande funktion, kvalitet och volym i nya delar av Kiruna.

Det senaste avtalet omfattar cirka 2 miljarder i direkt ersättning. Till det kommer kostnaderna för de fastigheter LKAB ersätter med ny byggnad som har motsvarande funktion. Den slutliga summan beror bland annat på hur byggkostnaderna utvecklas.

– Gruvstadsparkavtalen gör det möjligt för LKAB att fortsätta gruvdriften. Det tryggar tillväxt och jobben i gruvan samt ger kom­munen förutsättningar att fortsätta utveckla en ny stadskärna, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB i ett pressmeddelande.

I miljardavtalen mellan Kiruna kommun och LKAB regleras ersättningen för infrastruktur som gator, vägar, vatten och avlopp som finns i den blivande gruvstadsparken och som ska byggas upp i nya delar av samhället. Totalt handlar det om en yta som täcker gruvverksamheten fram till 2028. I avtalet ingår även offentliga lokaler i området, vilket i det här fallet är Parkskolan. Parallellt med avtalet för Gruvstadspark 3 sluts ytterligare två avtal med Kirunabostäder och Tekniska Verken om det kommunala bostadsbeståndet och fjärrvärmen. Samtidigt pågår fortsatt dialog med privata fastighetsägare om ersättning för bostäder och kommersiella lokaler.

LKAB gör årliga avsättningar för att klara det långsiktiga åtagandet som samhällsomvandlingen innebär. Hittills har LKAB avsatt närmare 11 miljarder kronor för samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget, och betalat ut 6,8 miljarder.