Välfyllt och över 700 miljarder i investeringar

Arbetsmarknaden i Norr- och Västerbottens län är het. Investeringar på över 700 miljarder planeras med hög efterfrågan på arbetskraft som följd. Samtidigt har de båda länen Sveriges lägsta arbetslöshet.  

– Den som vill vara på plats i den hetaste av tillväxtregioner i landet ska vara med på Load Up North i Boden som också får sin miljardinvestering, säger Anne-Lene Andersson 

Norrbotten är centrum för vad som kallas ”Det Svenska Klimatundret” där miljardinvesteringar kring fossilfritt stål görs på två orter; dels Hybrit i Gällivare, dels H2 green steel just i Boden där nästa Load Up North hålls 

Regeringen har också gett klartecken till Affärsverket svenska kraftnät att starta det förberedande arbetet för en ny kraftledning vid Gällivare. Ledningen kommer att få stor betydelse för den produktion av fossilfritt stål som planeras i norra Sverige.   

 De enorma satsningar på elnätet som ska göras under de kommande åren är avgörande för att de industrisatsningar som planeras ska bli verklighet, säger energiminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande.  

Vidare fick Northvolt i Skellefteå en order på 120 miljarder som gör att den fabrik som ännu inte är färdigbyggd måste byggas ut ytterligare. 

Här byggs också Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, Norrbotniabanan som öppnar persontrafiken mellan Boden och Haparanda samt Botniabanan där de två banorna utgör viktiga delar av godstrafiken i den Botniska korridoren. 

Fram till 2012 hade båda länen en stark utflyttning, men för Västerbotten har trenden vänt de senaste åren. I Norrbotten fortsätter utflyttningen. Med alla planerade investeringar följer en ansenlig mängd av jobb inom alla sektorer och därför behöver inflyttningen öka rejält.  

– Tidigare gick flyttströmmarna från norr till söder, nu är det dags att vända om. Det är här uppe de spännande framtidsjobben kommer att finnas. Men får vi inte tillströmning av arbetskraft söderifrån riskerar våra båda län att kannibalisera på varandra, säger Anders Hahlin, arbetsförmedlingschef i sydöstra Västerbotten i ett pressmeddelande. 

Med aviserade investeringar på över 700 miljarder kronor i de två nordligaste länen står arbetsgivare, kommuner, regioner, utbildningsanordnare och Arbetsförmedlingen inför utmaningar och möjligheter. 

 Load Up North kommer att kunna erbjuda enorma möjligheter för att lära sig mer om de fantastiska affärsmöjligheter som finns här uppe, men också vara intressant för de som söker jobb. Självklart är huvudfokus på mässan att visa upp nyheter, nya produkter, skapa nätverk och affärer. Men det har nog aldrig funnits fler anledningar att delta och besöka mässan, säger Anne-Lene Andersson.