Load Up North har is i magen

Load Up North fortsätter jobba på med målsättningen att genomföra Load Up North 27-29 augusti i Umeå.
– Vi har bestämt att ha is i magen så länge det går för er våra utställares skull, men också för våra besökares, branscherna som är representerade på mässan och Norrlands skull, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia AB som arrangerar mässan.

Nolias VD meddelar att det kommer att meddelas ett beslut om mässan 2020 senast den 26 maj.
– Genom att vi är den största och enda entreprenadmässan av vårt slag norr om Stockholm i Sverige tycker vi att vi har ett särskilt anvar som samlingsplats för branschen, framtida investeringar och rekryteringar i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner. Vi kommer att fortsätta sätta fokus på entreprenadmaskiner, transport, väg och anläggning samt jord och skog, men också service och eftermarknad, säger Jonas Dahlberg.