Load Up North fortsätter satsa på rekrytering

Mässan Load Up North gör 2018 för andra året i rad en unik satsning på utbildning och rekrytering tillsammans med kommande samarbetspartners.

– Det som är unikt med den här satsningen är att entreprenad-, anläggnings- och skogsbranschen gör en gemensam satsning. Det har aldrig hänt tidigare, berättar Bo Sandström, projektledare Load Up North.

2017 var Swecon anläggningsmaskiner, Skoglig samverkan i Norrbotten, ME Maskinentreprenörerna, BDX, Kalix Naturbruksgymnasium samt Bodens kommun med Björknäsgymnasiet samarbetspartners för rekryteringssatsningen på Load Up North.

Satsningen slår alla tidigare insatser då man lyckats samla företrädare för såväl arbetsgivare som utbildare och branscher under samma tak. I fjol deltog närmare tusen elever.
– Vi bjöd in elever från hela Norrbotten, med extra stort fokus på nionde klassare. Vi står för en buss från varje kommun samt lunch och inträde för dessa. Men flera kommuner har ändå valt att skicka flera bussar så det finns verkligen ett enormt stort intresse, säger Bo Sandström.
– Sammantaget tror vi att det här upplägget kan hjälpa de niondeklassare som funderar på den här typen av yrke att verkligen känna på om det är något för mig och samtidigt göra gymnasievalet lite enklare, säger Bo Sandström.
Branscherna skriker efter utbildad arbetskraft och Load Up Norh arbetar med ambition att bli Sveriges största rekryteringsplattorm för dessa branscher.

– Mässan är ett unikt tillfälle att visa ungdomar och berätta om branschen. Det blir mer handfast än att bara läsa i en broschyr. Här får utbildningar och företag direkt kontakt och möjlighet att visa vilka de är, säger Bo Sandström.