Kaunis Iron satsar på eldrivna lastbilar

Kaunis Iron inleder ett pilotprojekt där man ska testa eldrivna lastbilar i samarbete med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last och Buss. Det är första gången eldrivna lastbilar testas i arktiskt klimat.

- Hur uppför sig bilen, hur är den att köra och ladda? Stämmer teorin med verkligheten? Det är ingen som har gjort det här förut. Lyckas vi med det här borde det fungera överallt, säger Lars Wallgren, logistikchef på Kaunis Iron.

Kaunis Iron samarbetar i projektet med Vattenfall, ABB, Volvo Lastvagnar och Wist Last & Buss. Vattenfall står för laddinfrastrukturen. ABB bidrar med högeffektsladdare. Volvo Lastvagnar har tagit fram en prototyp på batteridriven lastbil, en Volvo FMX, som ska användas under testet. Wist Last & Buss är Volvoåterförsäljare och sköter malmtransporterna åt Kaunis Iron. Alla parter vill testa sin utrustning och arbetssätt under arktiska förhållanden, i ett projekt som man menar är världsunikt.

Testperioden är under februari, därefter ska det utvärderas och fortsättningen bestämmas med målet att uppnå helt fossilfria transporter till 2025. Lyckas man med det minskar utsläppen av koldioxid med 15.000 ton per år.

Den batteridrivna lastbil man nu inleder test med är på totalt 32 ton med en lastvikt på cirka 15 ton, jämfört med dagens lastbilar som har totalvikt på 90 ton och lastvikt på 63 ton.

Enligt Jonas Odermalm, strategiansvarig för elektrifieringen på Volvo Lastvagnar räknar man med att nästa generation eldrivna lastbilar kommer att vara på 40-44 ton, och den utvecklingen kommer sedan att fortsätta med allt större kapacitet. 

Elektrifiering av transporterna är en del av Kaunis Irons arbete med att bli världens hållbaraste järnmalmsproducent med fossilfri gruvdrift 2025.

Nyligen tecknade Kaunis Iron och Vattenfall en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala. Där ingår vindkraftsprojekt och elektrifiering av bergtransporter och persontransporter i gruvan och andra anläggningar.