Jättesatsning på fossilfri ståltillverkning i Boden – 1 500 jobb till Norrbotten

Företaget anser att stålindustrin idag saknar förutsättningar för en snabb omställning till en storskalig fossilfri tillverkning – och därför vill de satsa på en fossilfri stålproduktion 2024.

– Det här är utan konkurrens det överlägset största som har hänt Boden sedan bygget av Bodens fästning på tidigt 1900-tal, säger Claes Nordmark (S), kommunalråd i Boden.

– Det är spännande att fortsätta vara ett stålcentrum när produktionsmetoderna läggs om. Och det är spännande för oss att vara med om att skapa en grönare framtid, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd i Luleå.

Runt 1 500 jobb till Norrbotten

En viktig inspirationskälla till satsningen är det banbrytande Hybrit-projektet och dess grundare SSAB, LKAB och Vattenfall. Företaget ser fram emot ett gott samarbete med en gemensam ambition om att utveckla Sveriges position som världsledande inom fossilfri ståltillverkning.

– Vi vill accelerera transformationen av den europeiska stålindustrin. Elektrifieringen var första steget för att få ner koldioxidutsläppen från transportsektorn – nästa kliv är att göra stålet i bilar och andra konsumentprodukter grönt, säger Carl-Erik Lagercrantz, styrelseordförande i H2 Green Steel och Northvolt.

H2GS kommer att skapa cirka 1 500 direkta arbetstillfällen i Norrbotten. Satsningen medför att Sveriges nettoexportvärde beräknas öka med omkring 30 miljarder kronor.

”Klimatkrisen är vår tids största utmaning”

Det nystartade företaget har redan värvat ett tungt namn i industrivärlden. Henrik Henriksson, idag vd för Scania, kommer att leda företaget.

– Klimatkrisen är vår tids största utmaning – och givet stålets stora påverkan på andra industriers resa mot hållbara lösningar är en omställning oerhört viktig. H2 Green Steel kommer vara med och accelerera denna viktiga förändring och göra svenskt stål världskänt, inte bara för sin kvalitet, utan även som världens grönaste stål. Det är spännande att få vara med från början och bygga upp Sveriges nästa exportframgång, säger Henriksson.

Senast 2030 kommer H2GS att ha en årlig produktionskapacitet om fem miljoner ton stål.

”Största som hänt Boden”

H2GS och Bodens kommun har upprättat en avsiktsförklaring för förvärvandet av det 500 hektar stora markområdet i Norra Svartbyn, SIP (Svartbyn industrial park).

– Genom satsningen på fossilfritt grönt stål skapar vi ett hållbarare samhälle och bidrar till utvecklingen av vår region och vi ska nu kraftsamla med den kompetens som finns i närområdet. Att vi tillsammans med Luleå kan vara med och bidra till att revolutionera svensk stålproduktion känns väldigt spännande, säger Claes Nordmark.