Het debatt på mässan tar upp frågan om markanvändning

Under årets Load Up North hålls en debatt i ett av de hetaste ämnena för basnäringarna, frågan om hur motstående intressen ska kunna samsas utan konflikter.

– Vi behöver mer diskussion och debatt där man kan mötas med respekt, även om man inte tycker likadant. Det gäller inte minst viktiga frågor som markanvändning, säger Lennart Gustavsson ordförande i Georange som tagit initiativ till debatten.

 Människan har under årtusenden nyttjat jorden för olika ändamål. Det har lett till tekniska landvinningar, bättre levnadsvillkor, men också påverkan på den ursprungliga miljön och lett till konflikter.

På Load Up North samtalar representanter från olika näringar om vad det innebär att ha motstående intressen när det ska bedrivas renskötsel, avverkas skog, byggas vindkraftparker eller utvinnas metaller. Samtalet leds av Sverker Olofsson och kan ses som en del i arbetet runt begreppet Social License to Operate. Debatten görs på initiativ av Georange Ideella Förening.

– Det här en viktig fråga, inte bara i vår del av världen. Vi måste våga ha uppe frågan på bordet och hitta sätt att föra en dialog på för att minska risken för upprörande konflikter och istället hitta sätt att mötas på, säger Lennart Gustavsson ordförande för Georange.

 

Ta chansen och lyssna till ett ytterst aktuellt samtal – besök Load Up North 31/8 klockan 11.30