Gemensam satsning mot anställningsbara vuxna

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna deltar i årets upplaga av Load Up North i Boden för att lyfta fram den stora efterfrågan på utbildade maskinförare. Fokus i Boden är vuxna med intresse av att vidareutbilda sig till ett nytt yrke.
– Till mässan bjuder vi i år in vuxna yrkesväxlare som är intresserade av att köra maskiner, säger Anita Ifrig, ansvarig för kompetensförsörjning på Maskinentreprenörerna.

Genom ett regionalt samarbete med Arbetsförmedlingen och ett antal kommuner, satsar Maskinentreprenörerna på att väcka intresse hos delvis nya målgrupper till vuxenutbildningar till maskinförare.

Stort behov av arbetskraft
I norra Sverige är behovet av arbetskraft ännu större. Load up North blir en viktig arena att träffa personer som kan tänka sig att byta karriär och ser en framtid i anläggningsbranschen.

Två gånger per år mäter Maskinentreprenörerna rekryteringsläget i sin konjunkturbarometer MEKO. 

I maj svarade 75 procent av de tillfrågade företagen i branschen att det är mycket svårt att hitta den personal som behövs.

I dagsläget finns nio ME-skolor som utbildar framtidens maskinförare. Och höstterminen 2023 startar Maskinentreprenörerna upp två nya skolor i norra Sverige, en i Kiruna och en i Söderhamn.

– Branschen skriker efter personal. Därför känns det väldigt roligt att kunna bidra med resurser till företagen i form av nyutbildade och duktiga maskinförare inom kort, säger Anita Ifrig på Maskinentreprenörerna. 

Behov av fler utbildningsplatser

På Load up North kommer besökarna att kunna se rekryterande företag som ställer ut för att besökarna redan nu ska kunna knyta kontakter med framtida arbetsgivare.

Idag finns nio ME-skolor i Sverige, med de nya etableringarna i Kiruna och Söderhamn som båda startar 2023 tillförs fler maskinförare till branschen. I Kiruna kommer åtta gymnasieungdomar och 16 vuxna att utbilda sig till yrket. 

– Det finns ett behov av fler utbildningsplatser och vi är glada att vi nu får en etablering i Kiruna, där vi vet att det finns ett stort rekryteringsbehov av maskinförare till malmfältsområdet. 

BDX Företagen är ett av många företag i regionen som ser ett behov av mer personal under de närmaste åren. Företaget är involverade i flera av de stora industrisatsningarna, så som H2 Green Steel och Hybrit. 

– Vi gör allt vi kan för att vara en bra arbetsgivare. Jag ser helt klart en utmaning i att hitta den personal vi kommer ha behov av framöver. Samtidigt som det är positivt att vi växer och satsar finns det utmaningar i att få tag i både personal och utrustning, säger David Bladfält, försäljningschef på BDX. 

Delvator, generalagent för Hitachis entreprenadmaskiner i Sverige, söker just nu tekniker till sin anläggning i Härnösand och kommer använda Load up North som en plattform för att nå ut med sitt rekryteringsbehov. 

– Just nu är det främst verkstadsmekaniker som vi söker specifikt till Härnösand, men vi har ett stort behov av både verkstadspersonal och fältmekaniker över hela landet, säger Thomas Johnsson, Business Area Manager – After Sales på Delvator.

Load Up North viktig arena för rekrytering

Swecon har under många år haft Load up North som en viktig arena för att locka ny arbetskraft till branschen, och så även i år. 

– Norra Sverige är en superintressant region för oss, där vi ser ett kraftigt ökande behov av personal under lång tid. Tidigare har man kunnat lösa toppar genom personalomflyttningar inom organisationen men här ser vi att de kommande behoven så stora och under så lång tid att vi kommer behöva anställa ett stort antal personer, säger Fredrik Rigö, marknadsansvarig på Swecon Anläggningsmaskiner. 

På plats i montern under Load up North finns lokala representanter för Swecon Anläggningsmaskiner som står redo att informera om vilka tjänster som efterfrågas och svara på besökarnas frågor.