Full fart på produktion och priser

Den Svenska järnmalmproduktionen ökade under 2016 med åtta procent och priserna med 80 procent efter en tillfällig minskning 2015. Dessutom blev produktionen 2016 av zink och silver blev den högsta någonsin. Det meddelar SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Hela 91 procent av EU:s järnmalmsproduktion kommer från Sverige. Sverige har också den största bly- och zinkproduktionen i EU. Den svenska silverproduktionen är näst störst i EU medan svensk guld- och kopparproduktion ligger på tredje respektive fjärde plats bland EU:s producentländer.

Enligt SGU:s egna statistik steg Malmproduktionen under förra året till den tredje högsta någonsin och ökade med tre procent till 74,9 miljoner ton. Det  betyder att nedgången 2015 ser ut att ha varit en tillfällig nedgång i en ständigt stigande produktion sedan 1990.

Dessutom steg Metallpriserna under 2016. För järnmalm var ökningen 80 procent och för zink 70 procent. Guldpriset låg oförändrat och för övriga metaller steg priset med cirka 20 procent. Järnmalmsproduktionen ökade med åtta procent, från 24,8 miljoner ton 2014 till 26,9 miljoner ton.

Utvinningen av silver och zink blev den högsta någonsin i Sverige med 499 ton silver och 258 164 ton zink. Det är en fortsatt trend från föregående år som beror mycket på det nya anrikningsverket i Garpenberg. Procentuellt steg produktionen med cirka fem procent.

Statistiken för den svenska malmproduktionen är hämtad från  Bergverkstatstik 2016.