Försäljningsrekord skapar brist på mekaniker

Förra året slog försäljningen av anläggningsmaskiner nytt rekord. Men den höga försäljningen gör också att det behöver rekryteras flera hundra mekaniker per år.

Branschorganisationen Maskinleverantörerna har gjort en undersökning som visar att deras medlemsföretag behöver rekrytera nära 400 verkstads- och fältmekaniker varje år de kommande fem åren. Tar man även också räknar reservdelspersonal och arbetsledare ökar behovet till nära 600

Problemet är att det endast utbildas 90–100 servicemekaniker på gymnasier och yrkeshögskolor varje år. Det gör att bristen riskerar att öka varje år. Dessutom är det stor brist på maskinförare.

– Om entreprenadföretagen inte har några förare så kan de heller inte köpa fler maskiner, säger Lina Tuvesson Hallman, jurist på Maskinleverantörerna till tidningen Maskinentreprenören.

Load Up North är medvetna om problematiken och försöker dra sitt strå till stacken.

– Vi genomför även i år en satsning för att locka ungdomar till yrken som maskinförare och servicemekaniker. Just nu är sex aktörer med i satsningen och gemensamt för alla är att de visa upp sig och sina branschers utbildningar och behov av arbetskraft. Tack vare detta skapas en unik plattform på mässan där utbildningar, företag och branschorganisationer tillsammans årligen lockar stora mängder högstadieelever, säger Bo Sandström, projektledare för Load Up North.

Samarbetspartners i rekryterings- och utbildningssatsningen:

Skoglig Samverkan i Norrbotten Swecon anläggningsmaskiner AB Kalix Naturbruksgymnasium  ME Maskinentreprenörerna Björknäsgymnasiet, Bodens Kommun Bodens Kommun