Maskiner, transport och rekrytering

Här kan maskin och lastbilstillverkare visa upp sina produkter och besökarna får möjlighet att provköra det som finns på marknaden.

Det är också ett tillfälle för människorna som verkar inom branscherna att träffas och knyta nya kontakter.

– Load Up North är den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena maskiner, transport, rekrytering, väg och anläggning samt jord och skog. En mötesplats som är känd för att man på plats faktiskt gör affärer, utbyter erfarenheter och på ett bra sätt utvecklar sina verksamheter, säger Anne-Lene Andersson, projektsäljare, på Nolia AB.

Hon fortsätter:
– Vi är en mötesplats för entreprenadbranschen i Norrland med fokus på entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. Under namnet Meet Up ingår även en kunskapsdel med för branschen intressanta föreläsare. Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog.  2016 breddades mässan från tre affärsområden till fem vilket vi 2017 nu även tar med oss till Boden. Mötesplatsens utveckling sker alltid i samråd med våra utställare och besökare vilket är viktigt för framtiden.