Besöksmarknadsföring

Load Up Norths besöksmarknadsföring är rikstäckande men med fokus på Västerbotten och Norrbotten månaden innan mässans genomförande. 
Mässan marknadsförs löpande under hela året i olika branschmagasin.

En viktig del av Load Up Norths besöksmarknadsföring är vår officiella mässtidning som görs i samarbete med branchtidningen Åkeri & Transport.
Mottagare av mässtidningen: 15 000 maskinentreprenörer och åkeriföretag. Tidningen är ute med post ca tre veckor innan mässan, samt delas ut på mässområdet.

En månad innan mässans genomförande påbörjar besöksmarknadsföringen som koncentreras till besökare i Västerbotten och Norrbotten.
En 20-sidig tabloidtidning för besökare med relevant besöksinformation och intressanta artiklar distribueras med morgontidningarna i Norrbotten en vecka innan genomförande. 

Annonsering och digital marknadsföring
Load Up North annonserar repeterande under en månads tid i dagspress samt i digitala medier med banners för att generera trafik till hemsidan. En månad innan mässtart startar en omfattande digital skyltkampanj i Luleå- och Bodenregionen. En digital marknadskampanj är bokad med räckvidd från Piteå till Kiruna i norr. Kampanj i sociala medier som Facebook påbörjas under sommaren 2018 med rörlig media och sponsrade inlägg.