Utställarinformation

Information för dig som är eller vill bli utställare på mässan. Vill du skriva ut informationen har vi samlat den i en PDF-fil för dig så att du kan delge alla som jobbar i montern.

Monter

Skriv ut A-Ö

Här hittar du en pdf-version av informationen som du kan behöva inför ditt mässdeltagande. Skriv ut och delge samtliga som ska arbeta med ert mässdeltagande.

Skriv ut ditt utställar-PM

Alkoholpolicy

ALKOHOLPOLICY Ingen alkohol får serveras i montrarna. Det finns ingen möjlighet att få tillstånd till detta utan all alkoholförtäring måste ske i de befintliga restaurangerna på mässområdet. Alkoholmyndigheten ser detta som en självklarhet eftersom vi kommer att ha många maskiner och ett stort antal lastbilar på demonstrationsområdet.

 

Avfall vid monterbygge

Containers för avfall kommer att finnas på området.

Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Load Up Norths personal städar varje kväll området.

EMBALLAGE som ska återanvändas kan mot debitering (in och utkörning till er monter) lagras i särskilt utrymme under mässtiden. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn. Märketiketter finns att hämta i mässinformationen.

El och gasol

ELUTRUSTNING Det är viktigt att man som utställare har en elutrustning som är felfri. Tänk speciellt på följande:

– Utomhusmontrar ska ha material som är avsedda för utomhusbruk.

– Kabelvindor ska användas enligt tillverkarens anvisningar och får inte placeras liggande med uttagen uppåt.

– Skarvuttag och uttagslister ska ha rätt skyddsklass och ha pet-skydd.

– Skarvuttag och uttagslister ska placeras så att de inte hamnar i vatten.

– Belysning/belysningsslingor ska vara hela och kabeln får inte dras ut ur dragavlastningen.

Källa: Elsäkerhetsverket.

GASOL Reglerna för hantering av komprimerade gaser till exempel gasol har skärpts eftersom läckande gasol är en potentiell säkerhetsrisk. Kontakta Boden Kommuns brandförsvar om du har frågor kring din gasolhantering.

 

Hyr utrustning

För att göra ditt mässdeltagande så smidigt som möjligt, erbjuder vi på Nolia en rad tjänster inför ditt mässdeltagande. Hos oss kan du hyra i princip allt du behöver inför ditt mässdeltagadne. Det blir snabbt och enkelt för att beställa allt från en leverantör som dessutom har bra priser! Om du är osäker, ta kontakt med oss så tidigt som möjligt. Vi löser det mesta även under mässan, men det är mycket enklare att ge svar och hitta lösningar innan mässan börjar. Lägg din beställning i vår montershop, www.noliashop.se, så finns allt på plats när mässan börjar.

Tre saker du bör tänka på:

- Boka ditt tält i god tid om du inte har eget med dig. Prishöjning för tält och golv sker med 25% påslag från den 29 juni och 50% påslag från den 1 augusti.
- Eluttag ingår inte i, detta beställer du via vår montershop
- På sista-minuten beställningar på el, möbler mm från måndag 20 aug tillkommer 25 % påslag på ordinarie pris.

Vill du ha personlig hjälp att göra din beställning? Kontakta vår säljare så hjälper hon dig.

Anne-Lene Andersson
0911-649 32, 070-600 98 84
annelene@nolia.se

 

 

Internet

INTERNET Wifi finns på området, säg till vid incheckning så får du inloggningsuppgifter. Observera att utrymmet är begränsat och täckningen är inte helt 100% över hela området.

 

Tält och markbeläggning

MARKBELÄGGNING utomhus består av asfalt, gräs och grus.

TÄLT till din monter kan du beställa via vår webshop www.noliashop.se. Där erbjuder vi tält av olika storlek och med golvbeläggning om du så önskar. När du lagt din beställning kommer vi att maila över en skiss där du markerar ut dina önskemål på placering av tältet. Skissen mailas sedan till anette.westerlund@nolia.se som ser till att vår leverantör Renthall får ta del av den. Kom ihåg att göra din beställning i tid för att undvika extra kostnader.

Beställningar av tält och golv till tält har från och med den 29 juni 25% prishöjning , från och med 1 aug 50 % prishöjning.
Beställningar av övrig monterservice såsom el, möbler mm har prishöjning med 25% från och med 20 augusti.

Blankett för placering av tältet hittar du HÄR.

Väggar

Monterväggarna för dig som har inomhusmonter består av vitmålad boardskiva, Höjd 2.50 m. Det är tillåtet att spika med mindre spik och måla om monterväggarna i en annan färg. Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista.

 

Inflyttning

Godshantering

Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst måndag den 27 augusti kl:08.00. Ange alltid "leveransdatum” till mässan den 2018-08-27 eller det datum ni finns på plats för att ta emot ert gods.

Godsadress: Boden Arena, Load Up North samt ert monternummer och företagsnamn, Flygfältsvägen 31, 961 43 Boden.

OBS! Nolia ansvarar ej för gods om ni själva inte finns på plats för att ta emot godset när det ankommer. Se till att vädersäkra ditt gods!
Gods som ankommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av respektive speditör på avsändarens bekostnad, såvida inte annat har överenskommits med Load Up North. Utkörning av gods till er monter debiteras per timma. Kostnaden för godshantering kommer att debiteras av Nolia AB med 850: - kr/timme plus moms (minsta debiterade kostnad är 850 kr).

Allt gods som kommer till Load Up North mässan kommer till vår mässpedition och hanteras på mässområdet av Nolias mässpedition. d. v. s. lossning, lastning, traktorlyft

Inflyttning

Utställaren anmäler sin ankomst till mässans information, där ni får utställarkort och parkeringskort. Informationen hittar ni i inomhushallen. Här kan ni också beställa extra monterservice, boka mässfester, fråga om mässbussar mm. Skickat gods som ankommit finns i er monter. Montrarna är tillgängliga för utställaren från tisdag den 28 augusti kl 08.00. Tidigare tillträde endast efter överenskommelse med arrangören. Alla utställare skall vara klara med sina montrar senast torsdag klockan 10.00.

Områdets öppettider för utställare:
Tisdag 28 augusti           08.00 – 17.00
Onsdag 29 augusti.        08.00 – 20.00
Torsdag 30 augusti     07.00 - 17.00
Fredag 31 augusti       09.00 - 17.00
Lördag 1 september.       09.00 - 19.00
Söndag 2 september      dagtid för hämtning av gods
Måndag 3 september tom 12.00 för hämtning av gods

Mässinformation/servicecenter:
Tisdag 28 augusti          08.00 – 17.00
Onsdag 29 augusti       08.00 – 19.00
Torsdag 30 september    07.00 - 17.00
Fredag 31 augusti      09.00 - 17.00
Lördag 1 september      09.00 - 17.00

 

Tomemballage

EMBALLAGE som ska återanvändas kan mot debitering (in och utkörning till er monter) lagras i särskilt utrymme under mässtiden. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets namn. Märketiketter finns att hämta i mässinformationen. Kom ihåg att använda vädersäkrat emballage!

Utflyttning

Städning

STÄDNING Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Nolias personal städar varje kväll gångar och gemensamma utrymmen.

 

Utflyttning

Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Load Up North. Utflyttning får tidigast påbörjas lördag den 1 september kl 16.00. Utflyttning skall vara klar söndag kl 12.00 för inomhushallen och måndag den 3 september kl 12.00 för utomhusområdet.

Ditt lagrade tomemballage levereras till din monter efter mässans stängning sista mässdagen.

Vid eventuella frågor rörande utflyttning, kontakta Göran Forsman, telefon 070-631 25 12.

 

Allmänt

Nolia AB:s allmänna bestämmelser

YOU CAN FIND OUR GENERAL PROVISIONS IN ENGLISH HERE (pdf).

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 3 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Biljetter faktureras med 10 dagars betalningsvillkor eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Alla Nolia AB:s allmänna bestämmelser hittar du i denna pdf.

 

Bevakning

BEVAKNING av mässområdet sker från mässans inflyttning tisdag den 28 augusti kl.19.00 till och med måndag den 3 september kl 07.00. Dygnet runt, utan att mässan därmed ansvarar för utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR).

Biljetter till kunder

BILJETTER Fritt antal inbjudningskort ingår i er monterhyra, nyttja dem för att bjuda in kunder! Du väljer själv om du vill bjuda dina kunder på en pappersbiljett att dela ut eller bjuda in dem till mässan med fribiljett som de hämtar på mässans hemsida.

Pappersbiljett = Bokas via noliashop. Dessa får ni skickade av oss per post med start under April månad. Du kan dela ut dem i butik eller vid kundkontakter. Kunden behöver inte registrera sig i förväg

E-biljett= Hänvisa dina kunder till att hämta ut en fribiljett på mässans hemsida. Kunden förregistrerar sig på mässans hemsida och får biljetten i sin mail. Öppen för alla utan kod att göra detta. Mässan får ett kundregister som gör att vi kan bjuda in besökare nästa år igen samt göra utvärderingsenkäter mot dem.

Har du önskemål om egen kampanjkod och register, hör då av dig till anette.westerlund@nolia.se så hjälper hon dig med detta.

Besökare utan biljett måste betala entré vid kassorna.

Boende

BOENDE Hotell Bodensia är vårt officiella utställarhotell. På det hotellet har ni som utställare specialpris. För er som bor på något av hotellen i Luleå har vi ordnat en mässfestbuss t & r torsdagkväll när mässfesten går på Western Farm i Boden. Se mer förslag på boende, priser och kampanjkoder vår hemsida.

Entrépriser

ENTRÉPRISER Vuxna 100 kr, ungdom 13-17 år 40 kr och barn 0-12 år gratis (i målsmans sällskap).
Minimiålder för att gå på mässan utan målsman/lärare/syo är 16 år pga säkerhetsskäl.

Entréavgift gäller om man kommer till entrén utan fribiljett med sig.

Kom ihåg att du som utställare har fria inbjudningskort att dela ut till dina kundregister. Nyttja dem!
Finns både som pappersbiljett och fritt för vem som helst att registrera sig för E-biljett på mässans hemsida.

 

 

Försäkringar

FÖRSÄKRINGAR Nolia fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag.

 

Mässinformation

Hittar du i vår inomhushall. Här anmäler du din ankomst, hämtar utställarkort, parkeringskort, anmäler dig till mässfesten, beställer monterservice mm. Vi hjälper dig med alla dina frågor under inflyttning, genomförande och utflyttning. Telefon under mässan: 070-280 33 78.

Kvalitetsvärd

Anne-Lene Andersson, 070-600 98 84 är mässans kvalitetsvärd och finns ute på området för att hjälpa er med er monter. Ni kan också vända er till mässans information.

 

Mat & Dryck

UTSTÄLLARRESTAURANG finns på mässan där ni kommer att ha möjlighet att köpa lunchkuponger och få dem fakturerade. Ta kontakt direkt med restauratör på området. Telefon till Opalen är 0921-185 54. info@konditoriopalen.se. Det finns ett flertal café och matställen på området.

Mässfest arrangeras torsdagskväll på Western Farm. Läs mer under rubriken mässfester.

TOALETTER finns på mässområdet samt i ordinarie byggnad. 

Press

PRESS Vi vill gärna lyfta fram nyheter, spännande ideér och aktiviteter som besökare och press kan möta på mässan. Därför har du möjlighet att maila in till oss pressreleaser som vi kan förmedla till våra kontakter med pressen. Pressansvarig är Erik Säfvenberg, 072-23 62 600, erik.safvenberg@nolia.se.

Program

PROGRAM presenteras i mässtidningen samt på hemsidan. Att delta i vårt Meet Up program ingår utan extra kostnad i mässentrén. Ingen anmälan behövs, drop-in. Meet Up hittar du i inomhushallen.

 

Telefonnummer

TELEFONNUMMER Följande telefonnummer gäller under mässan:

Projektledare Bo Sandström:                 070- 544 48 78
Kvalitetsvärd Anne-Lene Andersson       070- 600 98 84
Mässinformation Anette Westerlund       070-280 33 78
Tekniskt ansvarig/Jour Göran Forsman   070-631 25 12

Utställar- och parkeringskort

Utställarkort och parkeringskort för utställare hämtas i informationen på mässan fr. o m tisdag 28 augusti kl 08.00. Korten skall vara fullständigt ifyllda och parkeringskorten uppsatta på bilens vindruta för att gälla. Behöver du dem i förväg så maila till anette.westerlund@nolia.se så skickar vi dem per post.

BILPARKERING för utställare finns på anvisad plats på mässområdet. Parkeringen är gratis under mässdagarna. Under inflyttning kan du köra in på området och stå med din bil i anslutning till din monter. Visa dock hänsyn till övriga utställare och tänk dig för så att du inte parkerar bilen i någon annans monter eller hindrar trafiken på området. När mässan är öppen för allmänheten är all biltrafik och bilparkering på området förbjuden.

Öppettider

Mässans öppettider:
Torsdag den 30 augusti 11:00 – 17:00
Fredag den 31 augusti 10:00 – 17:00
Lördag den 1 september 10:00 – 16:00

Områdets öppettider för utställare:
Tisdag 28 augusti           08.00 – 17.00
Onsdag 29 augusti.        08.00 – 20.00
Torsdag 30 augusti     07.00 - 17.00 
Fredag 31 augusti       09.00 - 17.00
Lördag 1 september.       09.00 - 19.00
Söndag 2 september      dagtid för hämtning av gods
Måndag 3 september tom 12.00 för hämtning av gods

Mässinformation/servicecenter:
Tisdag 28 augusti          08.00 – 17.00 
Onsdag 29 augusti       08.00 – 19.00
Torsdag 30 september    07.00 - 17.00 
Fredag 31 augusti      09.00 - 17.00
Lördag 1 september      09.00 - 17.00

 

Bokning

Bokningsvillkor

YOU CAN FIND OUR GENERAL PROVISIONS IN ENGLISH HERE (pdf).

Anmälan
Anmälan är bindande för utställaren tills den antagits eller avböjts av Nolia. Bindande avtal träffas det datum då order-/bokningsbekräftelse skickas till utställaren.

Avbokning
Utställaren äger rätt att avboka avtalet, men endast skriftligen och inom 14 dagar från den först erhållna orderbekräftelsen (avsändardatum).

Vid senare avbokning debiteras utställaren 100 (etthundra) procent av monterhyran om inte annat angivits i orderbekräftelsen eller fakturan. Erlagd anmälnings-/grundavgift återbetalas aldrig.

Betalningsvillkor
Kostnaden för hyra och eventuellt bokad annons ska vara inbetald till Nolia senast 3 månader före mässans start eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Vid sen bokning ska fakturan vara betald innan mässans start. Nolia tar ej emot kontanta medel för betalning av fakturor. Kortbetalning kan godtas, detta sker i sådana fall mot en avgift på 1500 (ettusen femhundra) kronor.

Biljetter faktureras med 10 dagars betalningsvillkor eller vid en annan av Nolia bestämd förfallodag. Alla övriga beställningar faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. En faktureringsavgift tas ut för varje faktureringstillfälle. Om fakturan ej betalas i tid skickas en påminnelse med en lagstadgad påminnelseavgift. Obetalda fakturor överlåts till Svea Inkasso som debiterar ränta och tillkommande avgifter.

Alla Nolia AB:s allmänna bestämmelser hittar du i denna pdf.