Program

Het debatt och seminarium

På årets mässa har vi två mycket intressanta programpunkter att bjuda på. Torsdag en het debatt som leds av Sverker Olofsson om markanvändning. På fredag pågår årets Meet Up - seminarium om gruvnäringens framtid och vad som krävs för att bli samarbetspartner till LKAB, BDX och Boliden. Leds av Jenny Greberg, biträdande professor i gruvteknik

Drop-in, ingen föranmälan behövs. Ingår i entrébiljetten. Programpunkterna tar plats i inomhushallen på Boden Arena. Läs mer om programmet här nedan.

 

Het debatt tar upp frågan om markanvändning

Inomhusscen; Torsdag kl 11.30

Under årets Load Up North hålls en debatt i ett av de hetaste ämnena för basnäringarna, frågan om hur motstående intressen ska kunna samsas utan konflikter.
– Vi behöver mer diskussion och debatt där man kan mötas med respekt, även om man inte tycker likadant. Det gäller inte minst viktiga frågor som markanvändning, säger Lennart Gustavsson ordförande i Georange som tagit initiativ till debatten.

Människan har under årtusenden nyttjat jorden för olika ändamål. Det har lett till tekniska landvinningar, bättre levnadsvillkor, men också påverkan på den ursprungliga miljön och lett till konflikter.
På Load Up North samtalar representanter från olika näringar om vad det innebär att ha motstående intressen när det ska bedrivas renskötsel, avverkas skog, byggas vindkraftparker eller utvinnas metaller. Samtalet leds av Sverker Olofsson och kan ses som en del i arbetet runt begreppet Social License to Operate. Debatten görs på initiativ av Georange Ideella Förening.
– Det här en viktig fråga, inte bara i vår del av världen. Vi måste våga ha uppe frågan på bordet och hitta sätt att föra en dialog på för att minska risken för upprörande konflikter och istället hitta sätt att mötas på, säger Lennart Gustavsson ordförande för Georange.

Moderator: Sverker Olofsson

 

Meet Up

Inomhusscen; Fredag kl 12.00

 

 

Under namnet Meet Up får du lyssna till intressanta föreläsare för branschen. Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. 

Arrangör av Meet Up är Bodens Kommun och årets moderator är Jenny Greberg, biträdande professor i gruvteknik.

 

 

 

Kontaktpersoner