Torsdag 30/8 - Meet Up

Meet Up - Torsdag 11.30

Under namnet Meet Up får du lyssna till intressanta föreläsare för branschen. Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. 
Arrangör av Meet Up är Bodens Kommun.