Branschområden

Mässan är en viktig mötesplats för maskin- och lastbilstillverkare, underleverantörer, beställare och andra aktörer. För att skapa rätt dynamik och affärsmöjligheter är mässan indelad i fem attraktiva branschområden. 

 

Entreprenadmaskiner
Här hittar du bland annat maskiner och redskap för exempelvis byggen, rivning, jordbruk eller godshantering.

Transport
Allt som gäller transport i form av allt från bilar som jobbar, tunga fordon och tillbehör till system- och logistiklösningar.

Väg & Anläggning
Allt som gäller markarbeten och vägunderhåll, som grävmaskiner, hjullastare, med mera.

Jord & Skog
Maskiner och tillbehör inom de gröna näringarna som skogsmaskiner, traktorer och redskap.

Till alla dessa fyra områden ingår även service och eftermarknad.

Rekrytering
Tillsammans med skolor, företag och branschorganisationer besöks vi av studerande, arbetssökande och de som vill byta yrke som får lära sig mer om branschen.