Om Load Up North

 

Load Up North är en mötesplats för entreprenadbranschen i Norrland med fokus på entreprenadmaskiner, transport, väg och anläggning samt jord och skog, men också service och eftermarknad.

Vi har alltid en kunskapsdel med för branschen intressanta föreläsare och aktuella teman Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. Load Up North är den enda mässan i sitt slag norr om Stockholm. Det här är mässan för goda affärer och nätverkande. Vi arbetar med starka samarbetspartners och växer varje år med fler köpkraftiga besökare till mässan. 

2023 kommer mässan tillbaka till Boden igen för att sedan arrangeras i Umeå, Västerbotten 2024.