Load Up North är mässan för människor och maskiner

Här kan tillverkare visa upp sina produkter och ge besökarna en möjlighet att provköra det som finns på marknaden. Det är också ett tillfälle för människorna som verkar inom branscherna att träffas och knyta nya kontakter.

Load Up North är ett önskemål från branschen att få en mötesplats där man kan träffas, utbyta erfarenheter och stärka branschen. Det är därför det är så viktigt att vara på den mässa som saknar motstycke norr om Stockholm.

– Vi är en mötesplats för entreprenadbranschen i Norrland med fokus på entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. Vi vänder oss till alla som verkar inom gruvnäringen ovan jord, väg och anläggning samt jord och skog. Load Up North är den enda mässan i sitt slag norr om Stockholm, säger Johanna Brändström, projektledare på Nolia AB.