Nyhet: Finans- och försäkringsarena

En av årets nyheter på Load Up North är en Finans- och försäkringsarena i inomhushallen. Detta ligger helt i linje med mässans målsättning att skapa nya affärsmöjligheter för både utställare, leverantörer och besökare.

I norra Sverige finns det en enorm tillväxtpotential och det kommer att ske stora positiva förändringar i närtid. Med nya möjligheter och expansion kommer det också att ställas högre krav.

Med finans- och försäkringsarenan får ni information om vilka möjligheter som finns för bolag och anställda. Förslag på anpassningar utifrån er verksamhet, och hur man kan vinna upphandlingar. Hur försäkringar fungerar, hur vinster kan tas ut och placeras, olika former av skydd, pensionsplanering och mycket mera.

Experterna på plats kommer att hjälpa till och ge råd om det som många tycker är svårt, komplicerat och jobbigt.

I finans- och försäkringsarenan samlas bland annat banker, fondbolag, försäkringsbolag och försäkringsrådgivare. Under mässan arrangeras också lunchföredrag, seminarier och mingel. Finans- och försäkringsarenan presenteras tillsammans med KNEX, som är specialiserad på event kring finans och försäkring.

Några av de medverkande företagen: